História mesta Trenčianske Teplice

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice je jedným z najstarších kúpeľných miest na Slovensku. Okolie Trenčianskych Teplíc bolo osídlené už od doby kamennej a pokračovalo až do súčastnosti. Bohatá história mesta je spojená najmä s teplými termálnymi prameňmi, ktoré podnietili rozvoj Trenčianskych Teplíc. Mesto bolo známe už od objavenia prameňov v 13. storočí. Popularita Trenčianskych Teplíc pretrvala až do súčastnosti. Dnes sú jedny z najvyhľadávanejších kúpeľov na Slovensku. 

trencianske_teplice_historicke_stanica

Historické začiatky mesta Trenčianske Teplice 

Mesto Trenčianske Teplice bolo osídlené už v dobe kamennej. Okolie termálnych prameňov bolo zvyčajne podmáčané a močaristé, preto sa najstaršie osídlenie koncentrovalo na horný tok Tepličky, pri dnešnej obci Omšenie. Tu bolo doložené osídlenie datované do mladšej doby kamennej. 

Na vrchu Svinkovec sa nachádzalo významné hradisko lužickej kultúry, datované do strednej až mladšej doby bronzovej, s veľmi bohatým nálezovým materiálom. V okolí Trenčianskych Teplíc bolo archeologicky preskúmané aj pohrebisko zo staršej doby železnej. 

Prvá písomná zmienka o teplých prameňoch pochádza z roku 1247. Územie Trenčianskych Teplíc a okolité osady patrili pod Trenčianske panstvo. O význam kúpeľov sa neskôr starala rodina Illésházyiovcov, ktorá vlastnila kúpele vyše dvoch storočí.

Trenčianske Teplice v 18. a 19. storočí

Trenčianske Teplice Historická fotografia kúpele

V priebehu rokov sa Trenčianske Teplice stále tešili pozornosti. Mesto sa naďalej rozrastalo. Stred mesta tvorilo námestie s kostolom a priľahlými kúpeľnými budovami. Celé mesto malo kúpeľný ráz. Domy obyvateľov boli ponúkané ako ubytovacie zariadenia pre kúpeľných hostí. Zástavba sa naďalej rozširovala smerom na obec Omšenie. 

V priebehu 19. storočia sa mesto rozšírilo západne od novej ulice, východným smerom sa nachádzal anglický park. Na severnom okraji, za potokom Teplička, vznikali koncom 19. a začiatkom 20. storočia vily. Najvýznamnejšia zmena pre samotné kúpele nastala v roku 1835, kedy ich kúpil viedenský bankár barón Georg Sina. Následne ich prestaval a zmodernizoval. 

V roku 1883 bola otvorená Považská železnica. Dokončená bola aj úzkokoľajová trať z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc. V roku 1784 mala osada 391 obyvateľov, v roku 1828 už 545 obyvateľov. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom.

Trenčianske Teplice počas 20. storočia

Trenčianske Teplice Historická fotografia kúpele

V období prvej Československej republiky v meste vzniklo množstvo funkcionalistických stavieb a v priebehu vojen boli postavené ďalšie kúpeľné budovy. Mesto sa čoraz viac rozrastalo. K radikálnym zmenám vo výzore mesta došlo v 60. a 70. rokoch. V tomto období prebehla asanácia a reorganizácia centra mesta. Veľká časť pôvodného historického jadra bola zničená. Centrom kúpeľov sa stali nové, moderné liečebné domy Krym, Pax a Hotel Slovakia.

Mesto Trenčianske Teplice v súčasnosti 

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice sa v súčasnosti radí medzi najstaršie a zároveň najobľúbenejšie kúpeľné mestá. Štatút kúpeľného mesta získalo 15. októbra 1996. 

Vďaka svojej výbornej polohe, príjemnej klíme, prírodnému bohatstvu a histórii, poskytujú Trenčianske Teplice dokonalý oddych v kúpeľoch a kultúrno-spoločenské vyžitie. 

trencianske-teplice-sucasnost

Prvá písomná zmienka pochádza  z roku 1247.

Trenčianske Teplice mali viacero historických názvov v rôznych obdobiach, napr. Aquae calidae, Thermae, Teplicz, Trencsénteplic.

Dostavba historických kúpeľov Hamman v roku 1888, ktoré sú aj doteraz nielen slovenským, ale aj európskym unikátom. Zistiť viac o histórii mesta Trenčianske Teplice

Scroll to Top