História kúpeľov Trenčianske Teplice

História kúpeľov Trenčianske Teplice siaha ďaleko do minulosti. Oficiálne počiatky siahajú do stredoveku, ale je možné, že teplé pramene boli využívané už v praveku či staroveku. Rozvoj kúpeľov vždy napredoval. Ani rôzni majitelia, vojny alebo zmeny politických zriadení, neubrali na obľúbenosti a návštevnosti kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach

historia-kupelov-sklene-teplice

Historické začiatky kúpeľov

Liečivé pramene objavil podľa povesti starý, chudobný pastier, ktorý ako zvyčajne hnal svoje stádo trenčianskou dolinou. Raz na paši objavil jazero, z ktorého sa šíril zápach. Jedna z oviec stála uprostred jazera a močila si poranenú nohu. Pastier ju sledoval niekoľko dní. Všimol si, že ovečke sa noha uzdravila a vrátila sa jej pohyblivosť. Preto sa rozhodol, že aj on sa v jazere vykúpe. Deň čo deň sa starý pastier chodil kúpať do liečivých vôd, ktoré mu nakoniec vrátili zdravie. 

Okolie termálnych prameňov osídlili už v dobe kamennej. Jedna z najvýznamnejších pamiatok na Slovensku sa nachádza na trenčianskej hradnej skale. Nápis, ktorí tu zanechali Rimania koncom 2. storočia n.l., hovorí o táborení rímskych vojakov na území dnešného Trenčína. Pravdepodobne aj Rimania využívali termálne vody v okolí Trenčianskych Teplíc. Neexistujú však o tom žiadne dôkazy.  

Prvé oficiálne zmienky o termálnych prameňoch pochádzajú z polovice 13. storočia. Okolie dnešných Trenčianskych Teplíc a priľahlé osady spadali v stredoveku pod trenčianske panstvo. Kúpele vyše dvoch storočí vlastnila rodina Illésházy. 

Kúpele Trenčianske Teplice v 18. a 19. storočí

Najvýznamnejším majiteľom kúpeľov bol gróf Štefan Illésházy, ktorý podnietil rozvoj kúpeľov. Nechal vybudovať niekoľko nových budov a kúpele sprístupnil verejnosti. V tomto období boli kúpele jednými z najvýznamnejších kúpeľov v Rakúsko – Uhorsku.

V roku 1835 ich kúpil viedenský bankár Georg Sina, ktorý kúpele prebudoval a zmodernizoval. Jeho syn nariadil postaviť hotel a rozšíril kúpeľný park. Dcéra Ifigénia nechala postaviť dnes najvýznamnejšiu pamiatku Trenčianskych Telíc, turecký kúpeľ Hammam. Model kúpeľa videla na svetovej výstave v Paríži. Fascinoval ju natoľko, že odcestovala do Egypta a požiadala o povolenie postaviť Hammam v Trenčianskych Tepliciach. Výstavba Hammamu skončila v roku 1888. 

Kúpele počas 20. storočia

V roku 1909 kúpila kúpele Maďarská banková a obchodná spoločnosť. V roku 1918 ich prevzala Československá účastinná spoločnosť liečivých kúpeľov. V priebehu vojen boli postavené ďalšie kúpeľné budovy.

Stagnácia v rozvoji kúpeľov nastala v období po 2.svetovej vojne. Neprichádzali investície a klesala návštevnosť. K radikálnym zmenám došlo v 60. a 70. rokoch. V tomto období prebehla asanácia a reorganizácia centra mesta. Veľká časť pôvodného historického jadra bola zničená. Centrom kúpeľov sa tak stali nové moderné liečebné domy Krym, Pax a hotel Slovakia.

Liečebný dom Krym

Súčasné kúpele v Trenčianskych Tepliciach

Kúpele prevzali v roku 1995 Slovenské liečebné kúpele. V súčasnosti patria kúpele akciovej spoločnosti, ktorá zmenila názov na Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 

Centru kúpeľov dominujú kúpeľné hotely Krym, Pax a Hotel Slovakia. Zmodernizované zariadenia ponúkajú návštevníkom komplexnú kúpeľnú liečbu či krátkodobé relaxačné pobyty spolu so širokou škálou liečebných procedúr a hotelových služieb. 

Základy kúpeľnej osady položila šľachtická rodina Illésházyovcov, ktorá ich vlastnila od roku 1594.  Zistiť viac o histórii kúpeľov. 

Najväčšiu zásluhu na rozvoji kúpeľov mala rodina llésházyovcov, ktorej patrili 241 rokov. 

Kúpeľné mestečko navštívil napríklad prezident E. Beneš, z česko-slovenských osobnosti Jozef Kroner, Vlastimil Brodský, Jiří Bartoška, ale aj svetové filmové hviezdy ako napr. Omar Šarif, Jean-Paul Belmondo, Ornela Muti, Franco Nero a mnohí ďalší.

Scroll to Top