Samospráva a úrady v Trenčianskych Tepliciach

Samospráva mesta Trenčianske Teplice zastupuje občanov s trvalým pobytom v Trenčianskych Tepliciach. Samospráva si plní svoje povinnosti a úlohy, ktoré sú rozdelené medzi správne orgány mesta. V meste Trenčianske Teplice je k dispozícii mestský úrad a matrika, ktoré občanom umožňujú riešenie úradných záležitostí.

samosprava-urad-trencianske-teplice

Samospráva mesta Trenčianske Teplice

Mesto Trenčianske Teplice je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky. To znamená, že Trenčianske Teplice združujú občanov aj fyzické a právnické osoby, ktoré v meste sídlia alebo tu vykonávajú svoju činnosť.

Mesto je právnickou osobou, ktorá samostatne rozhoduje a hospodári s majetkom mesta. Výkonné orgány mesta sú primátor a zastupiteľstvo mesta. Ostatné výkonné orgány vykonávajú svoje úlohy stanovené zastupiteľstvom. 

Adresa mestského úradu:

Ulica gen. M.R.Štefánika 4

914 51 

Trenčianske Teplice

Kontakt na mestský úrad:

Tel. 032 655 1500, 655 6715

0917 355 172

e-mail: podatelna@teplice.sk

Fax: 032 655 2232

Kontakt na matriku:

Klientske centrum prízemie MsÚ

Tel. 032 / 655 6716

Mobil: 0918 635 199

e-mail: matrika@teplice.sk

V prípade zápisu narodenia dieťaťa, určenia otcovstva, uzatvorenia manželstva, zápisu úmrtia, spracovania zmien občana a iných úkonov je potrebné kontaktovať matriku v Trenčianskych Tepliciach.

Otváracie hodiny:

Úradné hodiny mestského úradu Trenčianske Teplice sú zvyčajne od 7:30 do 12:00. Poobedné časy sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho dňa. Medzi 12.00 a 13.00 je stanovená obedná prestávka. Bližšie informácie ohľadom mestských oznamov, kontaktov či súčasného primátora v Trenčianskych Tepliciach nájdete na webovej stránke mesta. 

Farnosť a farský úrad Trenčianske Teplice

Farnosť Trenčianske Teplice vznikla 1. júla 1997 odčlenením sa od farnosti Trenčianska Teplá.

Patrónom farnosti sa stal sv. Štefan Uhorský, ktorému je zasvätený aj farský kostol. 

Adresa: 

Nádražná 20

914 51 Trenčianske Teplice  

Telefón: +421 32 655 37 94   

E-mail: fara@trencteplice.sk 

Farské oznamy, rozpis  bohoslužieb a spovedania v Trenčianskych Tepliciach si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti Trenčianske Teplice.

Farský kostol sv. Štefana 

Kostol bol postavený a vysvätený v roku 1888. Predchodcom kostola sv. Štefana Uhorského bol kostol, ktorý sa nachádzal na kúpeľnom námestí. Dnes sa na mieste pôvodného rímskokatolíckeho kostola nachádza kríž.

Kostol je jednoduchý jednoloďový s vežou v priečelí. Interiér kostola je zdobený kazetovým stropom. V kostole sa nachádza zvon z roku 1887, ktorý je dnes vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

V kostole sa nachádzajú relikvie svätého Štefana Uhorského, ktorý je patrónom kostola, sv. Júdu Tadeáša a sv. Jána Pavla II

Evanjelický kostol 

Projekt výstavby kostola bol schválený v roku 1930. Kostol bol postavený v priestore kúpeľného parku na mieste sklenenej kolonády a čitárne. Kostol bol pôvodne vystavaný na 47 pilotoch. Po čase bola narušená jeho statika, následne musel byť zrekonštruovaný. V roku 1995 boli práce ukončené.

Návrhy na stavbu kostola vypracoval Ing. Gustáv Dohnányi z Trenčína. Kostol je vybudovaný v jednoduchom slohu s pravouhlými proporciami. 

Evanjelický kostol a.v.

Hurbanova

Kúpeľný park

914 51 Trenčianske Teplice


Cirkevný zbor 

Pôvodným obyvateľstvom Trenčianskych Teplíc boli katolíci. Evanjelické vierovyznanie malo iba niekoľko obyvateľov. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia prichádzali kúpeľní hostia, ktorí mali evanjelické služby božie v nemčine a maďarčine. Neskôr sa začali konať aj v slovenčine.

Po vzniku 1. ČSR sa v Trenčianskych Tepliciach konala prvá synoda. Výsledkom ďalšej synody, ktorá zasadla v Trenčianskych Tepliciach v roku 1921, bol vznik Evanjelickej cirkvi a.v , ktorá sa organizačne oddelila od Evanjelickej cirkvi a.v v Uhorsku.

Pod vplyvom významných evanjelických hostí bola bývalá čitáreň zriadená a vysvätená ako modlitebňa. Následne bol cirkvi darovaný pozemok a v roku 1930 sa začala výstavba kostola.

farnost-trencianske-teplice


Mestský úrad Trenčianske Teplice sídli na Ul. gen. M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice.

Úrad je otvorený každý pracovný deň. Úradné hodiny si môžete pozrieť tu.

V meste sa nachádzajú dva kostoly a to Evanjelický kostol a.v. v kúpeľnom parku a rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Štefanovi Uhorskému kráľovi na ulici T. G. Masaryka 1.

Evanjelická a katolícka cirkev poskytuje svoje bohoslužby rôzne. Aktuálny rozpis bohoslužieb. 

Scroll to Top