Preskúmajte okolie Trenčianskych Teplíc v sprievode skúsenej turistky

Radi by ste preskúmali okolie Trenčianskych Teplíc aj spoznali nových ľudí? Skupinové potulky prírodou Trenčiaskych Teplích po turistických chodníkoch v prírodnom teréne s rôznou obtiažou, pod vedením skúsenej turistky, budú pre vás v tom prípade to pravé. Tešiť sa na ne môžete, v závislosti od počasia, vybraný pracovný deň, zvyčajne štvrtok.

Čo vás čaká 

Skupinové potulky prírodou Trenčianskych Teplíc predstavujú nenáročnú turistiku. Jedna prechádzka netrvá viac ako 3 hodiny. 

V rámci prechádzky sa skupina pohybuje len po značených turistických trasách alebo náučných chodníkoch. Skupina sa prispôsobuje najslabšiemu členovi. Každý člen skupiny sa môže kedykoľvek vrátiť, alebo sa odpojiť a zmeniť trasu. 

Trasy potuliek prírodou Trenčianskych Teplíc 

Kúpele Trenčianske Teplice organizujú prechádzky okolím Trenčianskych Teplíc po nasledujúcich turistických trasách: 

1. Vlaková stanica, vyhliadka Jeleň, vyhliadka Biela skala, Heinrichov prameň, Baračka

2. Kúpeľný park, Malý Klepáč, Klepáč, Machnáč, Jánošíkova jaskyňa, Kúpeľný park

3. Červené kopanice, náučný chodník Čvirigovec – okruh

4. Baračka, Kamenné vráta, Kýšky, vyhliadka Jeleň, vlaková stanica

5. Sady pod Dedovcom, Nová Dubnica, zmrzlináreň Velice a späť

6. Kúpeľný park, Petrovanské lúky, Nad Opatovskou dolinou, Pod Čvirigovcom, Červené kopanice

7. Vlaková stanica, vyhliadka Jeleň, Grófovec, Dedovec, vlaková stanica

8. Kúpeľný park, vodná nádrž Baračka, okruh okolo nádrže, Kúpeľný park

Všetky trasy sú dlhé maximálne 3 hodiny. Náročnosť je od najnižšej po strednú. 

Potulky prírodou Trenčianskych Teplíc sa konajú len za priaznivého počasia vo vopred určený pracovný deň od 14:30 hod. Informácie o plánovaných potulkách dostanete v Infocentre, ktoré sa nachádza v kúpeľnom hoteli Pax

zdroj: www.kupele-teplice.sk

Scroll to Top