Mesto Trenčianske Teplice

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice sa nachádza v západnej časti Slovenska v blízkosti okresného mesta Trenčín. Mesto sa rozprestiera v údolí potoka Teplička na úpätí Strážovských vrchov. Oblasť mesta je známa minerálnymi prameňmi už od 13. storočia. 

Kúpele tvoria centrum mesta, ktoré je obklopené rozsiahlymi lesmi. Trenčianske Teplice, vďaka svojej histórii, prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, patria medzi najčastejšie vyhľadávané a najnavštevovanejšie kúpeľné mestá na Slovensku. 

mesto-trencianske-teplice

Erb a vlajka Trenčianskych Teplíc

erb-trencianske-teplice

Erb mesta tvorí modrý štít. Pod zlatou hviezdou na zlatej tráve stojí strieborný baránok.

vlajka_trenianske_teplice

Mestskú vlajku tvoria štyri polia. V hornom rohu sa nachádza modré pole na ľavo, biele na pravo. V dolnej časti je to opačne. Vlajka je ukončená zástrihom, ktorý siaha do tretiny vlajky. 

Demografia mesta

V roku 1598 mala obec mlyn a 10 domov. V roku 1784 mala 66 domov a 391 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a 545 obyvateľov. V roku 1907 bolo v Trenčianskych Tepliciach 122 domov a 1414 stálych obyvateľov.

Vývoj populácie v súčasnosti je skôr negatívy. V posledných rokoch bol zaznamenaný znižujúci sa prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie. Zároveň bol zaznamenaný aj pokles počtu obyvateľov. V roku 2017 žilo v Trenčianskych Tepliciach 4015 obyvateľov (1874 mužov a 2141 žien). 

História Trenčianskych Teplíc

História mesta Trenčianske Teplice spadá až do doby kamennej. Osídlenie sa prevažne koncentrovalo ďalej od prameňov alebo vo výšinných polohách. Územie mesta a okolité osady patrili v stredoveku pod Trenčianske panstvo. Kúpele sa začali rozrastať najmä za vlády rodu Illésházy, ktorá vlastnila kúpele 241 rokov. 

V roku 1835 vlastníctvo nad kúpeľmi preberá rodina Sina. Kúpele rozkvitali, čo znamenalo, že rozkvitalo aj mesto. V tomto období sa začalo s výstavbou moderných víl a letohrádkov v okolí mesta. Tento trend rozvoja nepresušili ani vojny, ani zmeny politických zriadení. Po skončení 2. svetovej vojny došlo k krátkodobému úpadku, avšak obdobie socializmu prinieslo úplnú reštrukturalizáciu ako v kúpeľoch, tak aj v územnom plánovaní mesta. Oficiálne sa mesto Trenčianske Teplice stáva kúpeľným mestom 15. októbra 1996. Mesto Trenčianske Teplice získalo štatút mesta 31.3.2003. 

Mapa mesta Trenčianske Teplice

Samospráva v Trenčianskych Tepliciach

Mesto Trenčianske Teplice je samostatný samosprávny územný celok. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári svojím majetkom. Právomoci a kompetencie Trenčianskych Teplíc sú dané Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. a Ústavou Slovenskej republiky. 

Primátor, ako predstaviteľ mesta a mestské zastupiteľstvo, ktoré tvorí 11 členný zastupiteľský zbor, sú orgánmi mesta. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti.

Kontaktné informácie

Tel.: 0917 355 172

E-Mail : podatelna@teplice.sk

Adresa

Ul. gen. M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice

Otváracie hodiny

Pondelok07.30 – 12.0013.00 – 15.30
Utorok07.30 – 12.0013.00 – 15.30
Streda07.30 – 12.0013.00 – 17.00
Štvrtokzatvorené
Piatok07.30 – 12.00

Trenčianske Teplice ležia v západnej časti Slovenska, v juhozápadnej časti Strážovských vrchov, severovýchodne od Trenčína, neďaleko hraníc s Českou republikou.

Trenčianske Teplice evidovali k 31.5.2017 4015 obyvateľov.

Mestský erb, mestská vlajka, zástava, znaková zástava mesta a štandarda primátora. Charakteristické farby mesta sú modro-biele so strieborným baránkom. Pozrieť erb a vlajku mesta Trenčianske Teplice.

Scroll to Top