Kúpeľná liečba v Trenčianskych Tepliciach

Kúpeľná liečba v kúpeľoch Trenčianske Teplice je zameraná na rôzne indikačné skupiny. Termálna prírodná minerálna voda je využívaná pri liečbe širokého spektra ochorení. Okrem kúpeľnej starostlivosti, môžu návštevníci využiť príležitosť relaxovať v príjemnom prostredí, využiť liečebné procedúry, ktoré ponúkajú hotely, a načerpať bohatú históriu mesta Trenčianske Teplice. 

kupelna-liecba-trencianske-teplice

Liečba indikačných skupín

Kúpeľná liečba v Trenčianskych Tepliciach je zameraná najmä na liečbu neurologických ochorení, ochorení pohybového aparátu, gynekologických ochorení, liečbu chorôb z povolania a niektorých kožných ochorení. Ďalej sa v kúpeľoch liečia onkologické choroby, bez akýchkoľvek známok pokračovania alebo recidívy onkologického ochorenia, choroby tráviaceho ústrojenstva a choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou. Kúpele sa tiež zameriavajú aj na pooperačné stavy, stavy po artroskopiách a úrazoch, či chronické reumatické ochorenia.  

Neurologické ochorenia

Liečba neurologických ochorení zahŕňa všetky neurologické ochorenia. Medzi takéto ochorenia patria napríklad chabé obrny spôsobené zápalovým, mechanickým a metabolickým poškodením periférnych nervov, zápalové choroby mozgu, miechy a mozgových obalov, stavy po cievnych mozgových príhodách, stavy po poraneniach a operáciách mozgu, miechy a nervov, roztrúsená skleróza, nervovosvalové degeneratívne ochorenia, Parkinsonova choroba a iné. V kúpeľoch sa nelieči epilepsia a záchvatové stavy.

Ochorenia pohybového ústrojenstva

Cieľom liečby je predovšetkým zlepšiť celkový stav pohybového aparátu, zvýšiť rozsah pohybu, zmierniť bolesť a následne predchádzať užívaniu liekov. Samozrejmosťou je docieliť spomalenie ochorenia. Medzi takéto ochorenia patrí napríklad reumatizmus, artritídy, artrózy váhonosných a iných končatinových kĺbov, ochorenia chrbtice či poruchy platničiek, skoliózy, Ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba) či iné zápalové ochorenia kĺbov.

Kožné ochorenia

Liečba v kúpeľoch Trenčianske Teplice je založená na systéme TOMESA. V kombinácii so sírnymi termálnymi kúpeľmi má priaznivé a hojivé účinky na niektoré kožné ochorenia. V kúpeľoch sa lieči psoriáza s chronické dermatózy vrátane ichtyózy na základe odporúčania kožného lekára.

Gynekologické ochorenia 

Kúpeľná liečba v Trenčianskych Tepliciach pomáha k celkovému prekrveniu, a to aj vrátane vnútorných orgánov, a zlepšuje hojenie. Liečenie neplodnosti je založené na kombinácii liečby v kúpeľoch so špeciálnym cvičením tzv. Mojžišovou metódou.  Ďalej sa v kúpeľoch liečia zápalové a nezápalové ženské ochorenia a stavy po operáciách.

Liečebné procedúry kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach 

Kúpele v Trenčianskych Tepliciach ponúkajú široké množstvo liečebných procedúr. Medzi najčastejšie podávané procedúry patria limoplast obklad, rašelinový obklad, parafínový zábal či minerálne fango. V hoteloch sa podávajú rôzne druhy masáží od klasických až po bankovanie, lymfodrenáž či medovú masáž. Pri liečbe sú využívané aj vaňové kúpele, rôzne individuálne či skupinové cvičenia, elektroliečba, zábaly, oxygenoterapia, lokálna kryoterapia a svetloliečba. Ponúkané sú aj doplnkové procedúry ako solárium, sauna a pitné kúry.

Skupiny kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľná liečba môže byť hradená čiastočne alebo úplne zdravotnou poisťovňou. Pacienti sa rozdeľujú do dvoch skupín podľa závažnosti ochorenia, a to na skupinu A a skupinu B

Kúpele Trenčianske Teplice poskytujú zdravotnú starostlivosť pre obe skupiny. Návrh na kúpeľnú liečbu za základe žiadosti pacienta vypíše všeobecný lekár alebo špecialista. Na základe diagnózy zaradí lekár pacienta do príslušnej indikačnej skupiny. Vypísaný návrh je potrebné zaslať do zdravotnej poisťovne. K schváleniu alebo neschváleniu návrhu sa následne vyjadruje poisťovňa.

Kúpeľná starostlivosť je podávaná osobám, ktoré dovŕšili 18. roku veku. 

Poistenec si hradí povinný poplatok za ústavnú starostlivosť vyplývajúci zo zákona (1,70 € osoba/deň).

Kúpele Trenčianske Teplice a.s. stanovujú administratívny poplatok 0,41 €/osoba/noc.

Skupina A 

Pobyt v kúpeľoch cez indikačnú skupinu A je hradený zdravotnou poisťovňou v plnej výške. Do tejto skupiny sa zaraďujú vážne ochorenia (indikácie VI/ 1, 4, 5, 7, 8, 9 VII/2, 4, 10, X/3, 4 – najčastejšie ide o pooperačné stavy, patria sem však aj rozšírené ochorenia ako napríklad psoriáza, skleróza multiplex, Bechterevova choroba, reumatická artritída). 

Vybrať si konkrétne kúpele je potrebné už pri odoslaní návrhu na kúpeľnú liečbu do poisťovne. V opačnom prípade poisťovňa sama pridelí pacienta do kúpeľov podľa vlastného uváženia.

Skupina B

Do skupiny B spadajú menej závažné ochorenia. Pobyt v kúpeľoch cez indikačnú skupinu B je čiastočne hradený zdravotnou poisťovňou. V tomto prípade si poistenec hradí ubytovanie, stravu a povinný poplatok. Kúpeľný poplatok vo výške 1,40 osoba/deň je odvedený mestu Trenčianske Teplice. Zdravotná poisťovňa hradí liečbu. 

Samoplatca

Samoplatca si hradí pobyt v celej výške. Klient si vyberá pobyt pre samoplatcu v Trenčianskych Tepliciach, ktorý vyhovuje jeho predstavám s možnosťou výberu dĺžky pobytu, hotela či typu izby. 

Kúpele sa špecializujú na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu, ale aj na gynekologické a kožné ochorenia. Pozrieť všetky indikačné skupiny.

K dispozícii sú termálne kúpele, balneoterapia, masáže, vodoliečba, elektroliečba a ďalšie doplnkové procedúry. Pozrieť všetky procedúry.

Na pitnú kúru pre verejnosť sa využíva prameň Ifigénia.

Scroll to Top