Kúpele v Trenčianskych Tepliciach

Kúpele v Trenčianskych Tepliciach patria medzi najstaršie a najnavštevovanejšie kúpele na Slovensku. Výborná poloha, dlhoročná história kúpeľníctva a priaznivé zloženie minerálnych vôd robí z kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach to správne miesto na kúpeľnú liečbu či relaxačnú dovolenku. 

Kúpele tvoria centrum mesta Trenčianske Teplice. Známe sú však aj svojou najvzácnejšou historickou pamiatkou, a to tureckým kúpeľom, ktorý je k dispozícii kúpeľným hosťom aj návštevníkom Trenčianskych Teplíc.

kupele-trencianske-teplice

Kúpele v Trenčianskych Tepliciach a indikácie kúpeľnej liečby

Kúpele sa špecializujú na liečbu ochorení pohybového aparátu, chronických reumatických ochorení, liečbu niektorých civilizačných chorôb, chorôb spôsobených pracovným preťažením, neurologických ochorení či stavoch po operáciách a úrazoch. Zároveň sa zameriavajú aj na liečbu gynekologických ťažkostí a kožných ochorení.

Okrem termálnej vody je v súčasnosti možné absolvovať široké spektrum liečebných procedúr, ktoré ponúkajú klientom liečebné domy a wellness hotely. 

História kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach

Prvé zmienky o termálnych prameňoch pochádzajú z polovice 13. storočia. O kúpele sa vyše dvoch storočí starala rodina Illésházy. Počas pôsobenia Illésházyovcov sa kúpele stali jednými z najvýznamnejších kúpeľov v Rakúsko – Uhorsku. Začiatkom 19. storočia ich kúpil viedenský bankár Georg Sina, ktorý zmodernizoval kúpele. V roku 1918 kúpele prevzala Československá účastinná spoločnosť liečivých kúpeľov. Od roku 1995 ich vlastní akciová spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 

historia-kupelov-trenčianske-teplice

Pobyty v kúpeľoch Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice ponúkajú rôzne pobyty. Pobyty sú rozdelené do niekoľkých kategórií, od relaxačných po liečebné či špecializované. V rámci jednotlivých kategórií sú k dispozícii rôzne pobyty. Klienti tak majú možnosť vybrať si pobyt, ktorý bude vyhovovať ich predstavám. 

Liečebné pobyty v Trenčianskych Tepliciach sú zamerané na liečbu pohybového ústrojenstva, najmä ochorení chrbtice a znížením pohyblivosti či degeneratívnych a zápalových ochorení. Liečené sú aj poúrazové stavy. Špeciálne liečebné pobyty sú zamerané napríklad na liečbu kožného ochorenia psoriázy.

Liečivé zdroje Trenčianskych Teplíc

Kúpele Trenčianske Teplice sú známe svojou unikátnou termálnou vodou. Kúpele majú k dispozícii 6 prírodných liečivých zdrojov, ktoré sa využívajú pri liečbe. 

Minerálne pramene sa radia k sírnym termálnym liečivým vodám s teplotou vody medzi 38,4 – 40 °C. Na pitné kúry sa využíva prameň Ifigénia, ktorého voda je vhodná na liečbu ochorení tráviaceho traktu.

Jednotlivé pramene majú v podstate rovnaké zloženie, líšia sa iba teplotou. Voda je ideálna na použitie, nie je potrebné ju ani ochladzovať ani ohrievať. 

Optimálne zloženie minerálnych termálnych vôd, príjemnej klímy a historického prostredia Trenčianskych Teplíc robia z kúpeľov dokonalé miesto pre oddych a načerpanie novej životnej energie. 

Liečebné procedúry 

Kúpele v Trenčianskych Tepliciach ponúkajú široké spektrum procedúr od zábalov, svetloliečby, elektroliečby až po masáže či rôzne cvičenia. Najčastejšie využívanou procedúrou je termálny kúpeľ, ktorý je doplnený o relaxačný zábal po kúpeli. Teploliečebná procedúra tzv. Limoplast,  pri ktorej sa prikladajú teplé obklady fanga zmiešaného s parafínom, zlepšuje prekrvenie, uvoľňuje svalové napätie a celkovo pôsobí proti bolestiam. Medzi teploliečebné procedúry sa radí aj parafínový zábal, ktorý spôsobuje zvýšené prekrvenie a má analgetický účinok. Minerálne fango je termoterapia vo forme čiastočných zábalov. Táto procedúra zvyšuje prekrvenie tkanív, pôsobí relaxačne a znižuje bolesť. Medzi obľúbené procedúry patria aj pitné kúry.

Poplatky v kúpeľoch Trenčianske Teplice

Podľa zákona č. 577/2004 Z. z. Môže byť kúpeľná starostlivosť hradená zdravotnou poisťovňou v plnom rozsahu alebo čiastočne. Táto starostlivosť sa rozdeľuje do dvoch skupín. V skupine A  je kúpeľná liečba hradená v plnej výške. V skupine B je starostlivosť uhrádzaná čiastočne. Samoplatca hradí liečbu v plnej výške. 

Kúpeľný poplatok je predmetom dane z ubytovania. Kúpeľný poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu. Poplatok je hradený pri príchode do ubytovacieho zariadenia. VZN mesta Trenčianske Teplice stanovuje sadzbu dane za ubytovanie 1,40 € na osobu/noc. Kúpele Trenčianske Teplice a.s. stanovujú administratívny poplatok 0,41 €/osoba/noc. 

Spa Aquapark Trenčianske Teplice

Výnimky v platení kúpeľného poplatku

  • držitelia preukazu ZŤP/S
  • deti do troch rokov 
  • nevidomá osobu 
  • osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím príslušného úradu o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi

Znížená daň na polovicu

  • pre sprievodcov fyzických osôb, ktoré sú držiteľom preukazu ZŤP/S
  • pre držiteľov preukazu ZŤP

Časté otázky o liečbe v kúpeľoch Trenčianske Teplice

Oficiálny názov kúpeľov je Kúpele Trenčianske Teplice, a.s..

Kúpele sa špecializujú na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu, stavov po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochorení, chorôb z povolania, gynekologických a kožných ochorení. Pozrieť indikácie kúpeľnej liečby. 

Kúpeľná liečba v Kúpeľoch Trenčianske Teplice je určená len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. 

Scroll to Top