Kúpele Trenčianske Teplice

Kúpele v Trenčianskych Tepliciach patria medzi najstaršie a najnavštevovanejšie kúpele na Slovensku. Výborná poloha, dlhoročná história kúpeľníctva a priaznivé zloženie minerálnych vôd robí z kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach to správne miesto na kúpeľnú liečbu či relaxačnú dovolenku. 

Kúpele tvoria centrum mesta Trenčianske Teplice. Známe sú však aj svojou najvzácnejšou historickou pamiatkou, a to tureckým kúpeľom, ktorý je k dispozícii kúpeľným hosťom aj návštevníkom Trenčianskych Teplíc.

kupele-trencianske-teplice

Kúpele v Trenčianskych Tepliciach a indikácie kúpeľnej liečby

Kúpele sa špecializujú na liečbu ochorení pohybového aparátu, chronických reumatických ochorení, liečbu niektorých civilizačných chorôb, chorôb spôsobených pracovným preťažením, neurologických ochorení či stavoch po operáciách a úrazoch. Zároveň sa zameriavajú aj na liečbu gynekologických ťažkostí a kožných ochorení.

Okrem termálnej vody je v súčasnosti možné absolvovať široké spektrum liečebných procedúr, ktoré ponúkajú klientom liečebné domy a wellness hotely. 

História kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach

Prvé zmienky o termálnych prameňoch pochádzajú z polovice 13. storočia. O kúpele sa vyše dvoch storočí starala rodina Illésházy. Počas pôsobenia Illésházyovcov sa kúpele stali jednými z najvýznamnejších kúpeľov v Rakúsko – Uhorsku. Začiatkom 19. storočia ich kúpil viedenský bankár Georg Sina, ktorý zmodernizoval kúpele. V roku 1918 kúpele prevzala Československá účastinná spoločnosť liečivých kúpeľov. Od roku 1995 ich vlastní akciová spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 

Čítať viac o histórií kúpeľov Trenčianske Teplice.

historia-kupelov-trenčianske-teplice

Pobyty v kúpeľoch Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice ponúkajú rôzne pobyty. Pobyty sú rozdelené do niekoľkých kategórií, od relaxačných po liečebné či špecializované. V rámci jednotlivých kategórií sú k dispozícii rôzne pobyty. Klienti tak majú možnosť vybrať si pobyt, ktorý bude vyhovovať ich predstavám. 

Liečebné pobyty v Trenčianskych Tepliciach sú zamerané na liečbu pohybového ústrojenstva, najmä ochorení chrbtice a znížením pohyblivosti či degeneratívnych a zápalových ochorení. Liečené sú aj poúrazové stavy. Špeciálne liečebné pobyty sú zamerané napríklad na liečbu kožného ochorenia psoriázy. Pozrieť ponuku pobytov v Trenčianskych Tepliciach.

Liečivé zdroje Trenčianskych Teplíc

Kúpele Trenčianske Teplice sú známe svojou unikátnou termálnou vodou. Kúpele majú k dispozícii 6 prírodných liečivých zdrojov, ktoré sa využívajú pri liečbe. 

Minerálne pramene sa radia k sírnym termálnym liečivým vodám s teplotou vody medzi 38,4 – 40 °C. Na pitné kúry sa využíva prameň Ifigénia, ktorého voda je vhodná na liečbu ochorení tráviaceho traktu.

Jednotlivé pramene majú v podstate rovnaké zloženie, líšia sa iba teplotou. Voda je ideálna na použitie, nie je potrebné ju ani ochladzovať ani ohrievať. 

Optimálne zloženie minerálnych termálnych vôd, príjemnej klímy a historického prostredia Trenčianskych Teplíc robia z kúpeľov dokonalé miesto pre oddych a načerpanie novej životnej energie. 

Liečebné procedúry 

Kúpele v Trenčianskych Tepliciach ponúkajú široké spektrum procedúr od zábalov, svetloliečby, elektroliečby až po masáže či rôzne cvičenia. Najčastejšie využívanou procedúrou je termálny kúpeľ, ktorý je doplnený o relaxačný zábal po kúpeli.

Teploliečebná procedúra tzv. Limoplast,  pri ktorej sa prikladajú teplé obklady fanga zmiešaného s parafínom, zlepšuje prekrvenie, uvoľňuje svalové napätie a celkovo pôsobí proti bolestiam. Medzi teploliečebné procedúry sa radí aj parafínový zábal, ktorý spôsobuje zvýšené prekrvenie a má analgetický účinok. Minerálne fango je termoterapia vo forme čiastočných zábalov. Táto procedúra zvyšuje prekrvenie tkanív, pôsobí relaxačne a znižuje bolesť. Medzi obľúbené procedúry patria aj pitné kúry.

Vyskúšať si silu miestnej liečivej vody môžete aj v niektorom z termálnych bazénov kúpeľov Trenčianske Teplice, ktoré sú dostupné verejnosti.

Poplatky v kúpeľoch Trenčianske Teplice

Podľa zákona č. 577/2004 Z. z. Môže byť kúpeľná starostlivosť hradená zdravotnou poisťovňou v plnom rozsahu alebo čiastočne. Táto starostlivosť sa rozdeľuje do dvoch skupín. V skupine A  je kúpeľná liečba hradená v plnej výške. V skupine B je starostlivosť uhrádzaná čiastočne. Samoplatca hradí liečbu v plnej výške. 

Kúpeľný poplatok je predmetom dane z ubytovania. Kúpeľný poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu. Poplatok je hradený pri príchode do ubytovacieho zariadenia. VZN mesta Trenčianske Teplice stanovuje sadzbu dane za ubytovanie 1,40 € na osobu/noc. Kúpele Trenčianske Teplice a.s. stanovujú administratívny poplatok 0,41 €/osoba/noc. 

Spa Aquapark Trenčianske Teplice

Výnimky v platení kúpeľného poplatku

  • držitelia preukazu ZŤP/S
  • deti do troch rokov 
  • nevidomá osobu 
  • osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím príslušného úradu o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi

Znížená daň na polovicu

  • pre sprievodcov fyzických osôb, ktoré sú držiteľom preukazu ZŤP/S
  • pre držiteľov preukazu ZŤP

Časté otázky o liečbe v kúpeľoch Trenčianske Teplice

Oficiálny názov kúpeľov je Kúpele Trenčianske Teplice, a.s..

Kúpele sa špecializujú na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu, stavov po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochorení, chorôb z povolania, gynekologických a kožných ochorení. Pozrieť indikácie kúpeľnej liečby. 

Kúpeľná liečba v Kúpeľoch Trenčianske Teplice je určená len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov. 

Scroll to Top