SK CZ PL
SK CZ PL
Ponúkané služby
Menu
Odkazy

Liečba a liečivé zdroje Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice, prírodné a liečivé zdroje, liečba chorôb.

Kúpeľná starostlivosť v Slovenských liečebných kúpeľoch Trenčianske Teplice je založená predovšetkým na využívaní prírodnej minerálnej termálnej sírnej liečivej vody. U degeneratívnych a zápalových ochorení je cieľom zmierniť bolesť, udržať alebo zvýšiť rozsah pohybu, zlepšiť svalovú silu a upraviť svalovú rovnováhu, predchádzať vzniku deformít, kontraktúr a ubúdaniu svalovej hmoty, zastaviť alebo spomaliť progresiu choroby, zlepšiť funkčnú a pracovnú schopnosť, oddialiť invalidizáciu a znížiť spotrebu protizápalových liekov a analgetík.

Kúpeľná liečba v kúpeľoch Trenčianske Teplice u neurologických ochorení zahrňuje prakticky všetky neurologické ochorenia s výnimkou epilepsie a záchvatových stavov. Všeobecnou indikáciou kúpeľnej liečby je zlepšenie pohyblivosti a zmiernenie bolestivých stavov a zachovanie udržateľnej kvality života vo vyššom veku. Dôležitý je pozitívny vplyv kúpeľnej liečby na psychiku chorých.

Cieľom kúpeľnej liečby po úrazoch a operáciách pohybového aparátu je najmä zníženie bolestí a svalových spazmov, zlepšiť rozsah pohybu cielenou rehabilitačnou liečbou, odstránenie patologických stereotypov pohybu vzniknutých dlhou imobilizáciou a šetrením bolestivej končatiny či chrbtice, predchádzanie nesprávnym pohybovým návykom, nácvik pri sebaobslužných činnostiach a urýchlenie návratu do pracovného procesu a zlepšenie kvality života.

Prírodná liečivá voda v kúpeľoch Trenčianske Teplice je stredne mineralizovaná, termálna, vápenato-horečnatá síranová voda, sírna, so zvýšeným obsahom fluóru a kremíka.

Prameň Ifigénia - využitie na pitnú liečbu pri ochoreniach tráviaceho aparátu vrátane poškodenia pečene, cukrovke, dne, osteoporóze - pri pitnej liečbe sa liečebne uplatňuje obsah síranov, fluóru a kremíka.

Termálna voda sa využíva na kúpele, kde sa liečebne uplatňuje najmä voľná síra (sulfidická) a prirodzená teplota vody - účinok proti bolesti, relaxacia svalstva, zlepšenie prekrvenia.

Peloidoterapia je forma teploliečby. Aplikuje sa celkovými peloidnými kúpeľmi alebo prikladaním peloidu: minerálne fango alebo rašelina.

Minerálne fango je rozomletá mechanicky upravená hornina ílovec zmiešaná s prírodnou liečivou vodou na jemnú pastu. Podáva sa zohriata vo forme zábalov.

Rašelina je čistý prírodný produkt, ktorý pôsobí protizápalovo, antibakteriálne, po zohriatí uvoľnuje svalstvo a zlepšuje prekrvenie. Aplikuje sa zohriata i pri izbovej teplote vo forme obkladov.