SK CZ PL
SK CZ PL
Ponúkané služby
Menu
Odkazy
31.05.2011 10:29

Kúpele Trenčianske Teplice a ich okolie – Trenčín 1

Len 15 km od Kúpeľov Trenčianske Teplice sa nachádza centrum Považia – mesto Trenčín. Kúpeľní hostia tak môžu navštíviť toto historické mesto, ktoré je ako stvorené na oddych a spoznávanie dejín. Na západnom Slovensku, na rozhraní Trenčianskej a Ilavskej kotliny, …

Len 15 km od Kúpeľov Trenčianske Teplice sa nachádza centrum Považia – mesto Trenčín. Kúpeľní hostia tak môžu navštíviť toto historické mesto, ktoré je ako stvorené na oddych a spoznávanie dejín.

Na západnom Slovensku, na rozhraní Trenčianskej a Ilavskej kotliny, pod výbežkami Strážovských vrchov sa rozprestiera malebné mesto Trenčín s bohatou históriou. Význam mesta v dobe rímskej dokumentuje nápis, ktorý je vytesaný na skale Trenčianskeho hradu. Tento nápis hlása víťazstvo Rimanov nad barbarskými kmeňmi pri Laugaríciu v roku 179.

Mesto vzniklo ako trhová osada pod hradom pri starej historickej ceste, ktorá spájala Moravskú bránu cez Považie s údolím rieky Nitry. Hrad ako aj osada pod hradom sú určite staršieho dáta, lebo osada sa spomína v roku 1111 ako civitas Treinchen. Trenčín získal v stredoveku rozličné výsady a práva.

V roku 1324 nemuseli obyvatelia Trenčína platiť mýto, právo výročného jarmoku obdržali v roku 1370. V roku 1380 získali právo na varenie piva ako aj rozliční trhové práva. Rok 1414 bol pre Trenčín významný, lebo sa stal slobodným kráľovským mestom a Žigmund Luxemburský mu udelil tie isté práva, ktoré užívali obyvatelia Budína, t.j. právo skladu, súdnu právomoc, patronátne právo, právo hradieb ako aj ďalšie. Právo meča dostal v roku 1554.

Mesto neobchádzali vojnové pohromy a iné katastrofy. Veľké škody utrpelo pri dobýjaní Karola Róberta v roku 1321, v roku 1528 za Katzainerovho plienenia, v 17. stor. pri tureckých nájazdoch a hlavne v časoch rákócziovských bojov v roku 1704 – 1708. V roku 1710 postihlo mesto mor, kedy zahynulo veľké množstvo obyvateľstva. V roku 1886 zachvátil Trenčín požiar. Okrem požiarov mesto ohrozovali v obdobiach mieru epidémie a aj povodne.

Tieto tragédie pripomína v meste stĺp sv. Trojice. Zničené meštianske domy po ničivých vojnách a požiaroch ľudia opravili. Po podpísaní Szatmárkseho mieru mestské opevnenie stratilo význam a začína sa pomaly rozpadávať.

Po návrate z výletu si nezabudnite dopriať relax v termálnych bazénoch alebo pri kúpeľných procedúrach, ktoré vám váš hotel alebo liečebný dom v Trenčianskych Tepliciach ponúkne.

Text bol spracovaný podľa článku Silvestra Stieglera  uverejnenom v Krásach Slovenska