SK CZ PL
SK CZ PL
Ponúkané služby
Menu
Odkazy
31.05.2011 09:16

Kúpele Trenčianske Teplice a ich okolie – Mauzóleum v Klobušiciach

Z Kúpeľov Trenčianske Teplice sa oplatí podniknúť výlet po okolitých obciach a mestečkách. Kúpeľní hostia by určite nemali vynechať ani dedinku Klobušice pri Ilave. Okrem zaujímavého klasicistického kaštieľa sa odporúča navštíviť aj miestny cintorín. Na klobušickom cintoríne, v majestátnej hrobke …

Z Kúpeľov Trenčianske Teplice sa oplatí podniknúť výlet po okolitých obciach a mestečkách. Kúpeľní hostia by určite nemali vynechať ani dedinku Klobušice pri Ilave. Okrem zaujímavého klasicistického kaštieľa sa odporúča navštíviť aj miestny cintorín. Na klobušickom cintoríne, v majestátnej hrobke je totiž  pochovaný jeden z najvýznamnejších uhorských ministrov 19. storočia – minister železnice a neskôr obchodu Gabriel Baross.

Narodil sa 6. júna 1848 v Pružine pri Považskej Bystrici. Pochádzal zo šľachtickej rodiny Barossovcov z Beluše. Jeho brat Justín bol trenčianskym podžupanom a poslancom v uhorskom sneme, sestra Mária bola ženou riaditeľa ilavskej väznice. Po ukončení štúdia práca na univerzite v Budapešti sa stal Gabriel Baross podnotárom, neskôr notárom a predsedom sirotskej stolice trenčianskej župy.

Roku 1874 založil a začal redigovať Považské listy. Roku 1883 sa stal štátnym tajomníkom, neskôr ministrom verejných prác a dopravy a roku 1889 ministrom obchodu. Zomrel 9.5. 1892 štyridsaťštyriročný. Snažil sa urýchliť kapitalistický rozvoj Uhorska, zmenšiť hospodársku a politickú závislosť na Rakúsku.

Gabriel Bross bol mimoriadne nadaný a ambiciózny. Pochopil, že od rozvoja infraštruktúry, teda pošty, telefónu, železnice, ciest, ale aj od bankovníctva závisí rozvoj krajiny. Roku 1880 bola železnica ešte súkromná, náklady za prepravu boli vysoké. To malo nepriaznivý vplyv na konkurenčnú schopnosť uhorského tovaru. Podstatnú časť železníc poštátnila uhorská vláda v rokoch 1880 –1891. Pred rokom 1889 len málo ľudí jazdilo vlakmi. Lacnejšia bola preprava koňmi. Minister Baross zaviedol zónovú tarifu, ktorá vzbudila dojem v celej Európe.

Avšak jedným z najvýznamnejších činov Barossa bola regulácia dolného toku Dunaja pri Železných vrátach. Baross mal veľký podiel na rozvoji obchodu, modernizoval a rozširoval obchodné komory. Tiež prispel k rozvoju učňovského školstva, zaviedol úrazové poistenie robotníkov a nedeľný pracovný pokoj.

Minister rád navštevoval Trenčín, svoju rodnú Pružinu, Kúpele Trenčianske Teplice a Klobušice. Tu mal rodičov, súrodencov a jeho manželka Karola pochádzala tiež z Klobušíc. Po jeho smrti ho preto pochovali v krypte ilavského kostola, neskôr však boli jeho telesné pozostatky prevezené do hrobky na klobušickom cintoríne. Po výlete si nezabudnite dopriať relax v termálnej vode alebo pri procedúrach, ktoré vám hotel alebo liečebný dom v Kúpeľoch Trenčianske Teplice zabezpečí.

Text bol spracovaný podľa článku Kataríny Babičovej uverejnenom v Krásach Slovenska