SK CZ PL
SK CZ PL
Ponúkané služby
Menu
Odkazy
31.05.2011 10:25

Kúpele Trenčianske Teplice a ich okolie – Ilavské historické kuriozity

Kúpele Trenčianske Teplice majú zaujímavé okolie a bohaté nielen na prírodné pamiatky, ale aj na historické. Len 15 km od Kúpeľov Trenčianske Teplice sa nachádza mestečko Ilava, známe predovšetkým svojim hradom. Na rozhraní 11. a 12. storočia ho tu založili …

Kúpele Trenčianske Teplice majú zaujímavé okolie a bohaté nielen na prírodné pamiatky, ale aj na historické. Len 15 km od Kúpeľov Trenčianske Teplice sa nachádza mestečko Ilava, známe predovšetkým svojim hradom. Na rozhraní 11. a 12. storočia ho tu založili templári. Pri hrade vzniklo mestečko s pozdĺžnym námestím. Jednu jeho stranu tvorilo hradné opevnenie s farským kostolom, naproti stáli renesančné budovy.

Prvá písomná zmienka o Ilave pochádza z roku 1318. Od roku 1375 sa spomína Ilava už ako mesto. Mala svoj erb, mestské pečate a mestské práva. Prvým majiteľom hradu a mesta bol Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti sa stala Ilava kráľovským majetkom a spravovali ju kráľom menovaní kapitáni.

Najväčší rozvoj mestečko zaznamenalo od roku 1533 kedy Ilavu kúpili Mikuláš a Ján Ostrožičovci z Chorvátskeho Giletinca. Patrila im takmer dve storočia a práve vtedy zaznamenala neopakovateľný rozvoj. Roku 1630 postavil Ján Ostrožič nový panský pivovar s pálenicou a liehovarom – jeden z najstarších na Slovensku. V Ilave vzniklo postupne 11 remeselníckych cechov. Veľký význam malo aj založenie šľachtickej evanjelickej školy roku 1560, na ktorej pôsobili významné osobnosti.

V roku 1649 prišli do Ilavy trinitári a založili tu prvý kláštor na území Uhorska. Cieľom rehole bolo vykupovanie kresťanov z tureckého zajatia a ošetrovateľské služba. V kláštore vybudovali veľkú nemocnicu, bohatú knižnicu, vykopali studňu, vysadili ovocnú záhradu a roku 1701 položili základný kameň barokového kostola a krypty.

Barokový kostol je dvojvežový, jednoloďový s krížovou klenbou. Jeho dĺžka je 36 m a šírka 20 m. Roku 1697 v kláštore založili filozofické kolégium, na ktorom pôsobili význačné osobnosti našich dejín. Rehoľa trinitárov plnila svoje poslanie v Ilave až do roku 1783, kedy cisár Jozef II. zrušil väčšinu rádov v Uhorsku. Kláštorný majetok prepadol Uhorskej kráľovskej komore a kláštor zostal načas opustený.

V 18. a 19. storočí vlastnili Ilavu a okolité obce potomkovia Königseggovcov, ktorí obnovili štatút o varení piva z roku 1655. Gróf Jozef Gregor Königsegg, predal roku 1855 celý hrad uhorskému štátu, ktorý tu roku 1857 zriadil Krajinskú trestnicu pre ťažších väzňov s výmerou trestu nad 10 rokov. Väznica funguje dodnes. Po výlete si nezabudnite dopriať relax v termálnej vode alebo pri procedúrach, ktoré vám hotel alebo liečebný dom v Kúpeľoch Trenčianske Teplice zabezpečí.

Text bol spracovaný podľa článku Zuzany Jászberényiovej uverejnenom v Krásach Slovenska